Allmänna villkor

 

Allmänt

Allmänna villkor för Frontme kan komma att ändras.

Eventuella ändringar i villkoren träder i kraft omedelbart efter att de har publicerats på Frontme.se. Ändringar kan ske löpande och det är kundens ansvar att hålla sig uppdaterad kring dessa.

Dessa villkor reglerar förhållande mellan kund och Frontme, org. nr 9305012750, Solskensgatan 5, 75431 Uppsala.

Avtalet påbörjas när kunden godkänt offert/orderbekräftelse som skickas ut via mail eller signeras på plats.

Kund kan vara juridisk- eller myndig fysisk person.

Avgifter och betalning

Avgifter utgår enligt Frontme vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inget annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges exklusive moms med förtydligande av aktuell momssats. Betalning görs mot faktura. Startavgift 2.000 SEK exkl moms debiteras innan arbetet startar om inget annat har avtalats med kund.

Har full betalning inte skett senast 15 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Frontme rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden.

Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift. Frontme äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter.

Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas till Frontme.

Frontme äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller omedelbart efter godkännande från kund.

Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet.

Kunden skall snarast meddela Frontme om faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

Frontmes rätt

Frontme äger rätten att säga upp avtalet om Kunden har brutit mot något i detta avtal.

Tjänsten eller hemsidan anses levererad när Frontme fått kundens godkännande, tagit emot betalning från kund och hemsidan är online. Frontme äger ej rätt att använda bilder eller text, som kunden själv tagit fram, i andra sammanhang än på kundens hemsida/system.

Frontmes ansvar

Frontme är ej ansvarig eller skadeståndsskyldigt för direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.

Frontme ansvarar endast för skador som Frontme orsakar genom vårdslöshet. Frontmes skadeståndsskyldighet är begränsad till direkta förluster till ett sammanlagt värde som högst motsvarar avgiften för gällande tjänst eller produkt under gällande avtalsperiod. Ersättningen utgår inte för förlust i näringsverksamhet, eller indirekt skada som minskad produktion eller omsättning för kund eller tredje part.

Frontme hanterar/behandlar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).


Kundens ansvar

Om kunden godkänt en design/utkast och produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta färg och/eller teckensnitt/storlek/bild eller dylikt. Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista eller offert. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt gällande prislista eller offert.

Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning.

Kunden ansvarar för all information publiceras på sin hemsida och det är kunden som skall lägga in information på hemsidan om inget annat är avtalat.

Om kunden anlitar eget webbhotell för hosting av hemsidan tar Frontme inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser. Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor.

Kunden ansvarar för att Frontme har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation.

Kunden ansvarar för säker hantering av sitte användarnamn och lösenord.

Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.

Leverans av produkt eller tjänst

Sker enligt överenskommelse. Frontme tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.


Utbildning och genomgång

En enklare utbildning ingår vid leverans av hemsidan men en mer utförlig går att köpa till. Detta kan ske dels genom videoguider, telefonmöten, mail eller på plats hos kunden. Dessa tjänster debiteras enligt timtaxa plus resekostnad.


Domän och e-post

Kunden tillhandahåller Domän via sitt webbhotell eller domänregistrator och behöver peka om den till Frontmes webbserver om hemsidan ska hostas hos oss. Ni kan även låta Frontme sköta all domänhantering om ni överför eller köper domän av Frontme via vår partner Inleed. Ni kommer alltid att stå som ägare av er domän. Tjänster för e-post ingår.


Backup och drift

Om Frontme inte hostar kundens hemsida ansvarar kunden själv för att se över att det regelbundet tas backup av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas. Om däremot Frontme hostar kundens hemsida tar vi dagliga backuper på er hemsida. Utöver backup skyddar vi er hemsida mot intrång och ser till att den är snabb och uppdaterad. Frontme ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande men gör allt vi kan för att motverka detta.


Uppdatering av hemsidan och dess mjukvara

Hemsidorna byggs i WordPress som ständigt är under utveckling och det kommer nya versioner med jämna mellanrum. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller insticksprogram (plugins) som används på hemsidan. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versionen av pluginet gör vi allt vi kan för att försöka lösa det för er som har serviceavtal. Har ni inte serviceavtal och vill att vi ska åtgärda problemet debiteras ni enligt gällande prislista eller återställer vi hemsidan med den senaste fungerade backupen om hemsidan hostas hos Frontme. Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå.

Viktigt är dock att alltid hålla både WordPress och insticksprogram (plugin) uppdaterade för att förhindra dataintrång. Hostas hemsidan hos Frontme uppdaterar vi både WordPress och insticksprogram regelbundet.


Innehållsansvar

Om Frontme fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte Frontmes ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

Referens
Frontme äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på frontme.se.


Länkar

Frontme äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till frontme.se. Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.


Priser och offerter

De priser som anges i offert till kund gäller i 1 månad om inget annat uppges. Priserna anges alltid inklusive moms. Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom två veckor från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris och vi har även rätt att kvarhålla startavgiften.